a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Hakkımızda

hakkımızda

CULTHEATER kar amacı gütmeyen, bağımsız, demokratik bir kültür kuruluşudur.

2017 Temmuz ayında İstanbul’da faaliyete geçen Kültür ve Tiyatro Araştırmaları Derneği’nin kurucuları arasında deneyimli sivil toplum çalışanları, eğitmenler, araştırmacılar, yönetmenler, oyuncular ve yazarlar yer almaktadır.

Derneğin temel amacı kültürel alanda kapsayıcı projeler yürüterek Türkiye’de sanatın herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak, düzenlenen atölyelerde, gençler ile beraber sanatsal üretim ve yaratım süreçleri örgütleyecek katılımcı modeller geliştirmektedir. Dernek çalışmalarında tiyatro çalışmasının kültürel eğitim alanında işlevsel bir model olarak ele alınması ve sivil toplum alanı ile kültürel alanı buluşturacak yaratıcı yöntemler ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşılmaktadır.

vizyon

CULTHEATER, kültürel çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir kültürel alan yaratılması için çalışmalarını gerçekleştirir.

CULTHEATER, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27. maddesinde yer alan “Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir” beyanı esas alır.

CULTHEATER, gençlerin akademik araştırmalar ve sanatsal pratiklerle toplumsal hayatta inisiyatif almalarını desteklerken kültürel çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir kültürel alan yaratılması için çalışmalarını gerçekleştirir.

misyon

CULTHEATER, gençlerin kültürler arası diyalog, sosyal içerme anlamında desteklenmelerini ve sanat ve toplum ilişkisinin geliştirilmesini öncelik olarak belirlemektedir.

CULTHEATER kültür, sanat ve toplum alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları, sanatın dil engelini aşabilen gücüyle yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda işbirlikleri kurmayı, ortak projeler sayesinde karşılıklı öğrenimi ve deneyim paylaşımını desteklemektedir.

CULTHEATER, bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda çalışma yürütmektedir;

  • Gençlik, sanat ve toplum konularında akademik araştırmalar yürütmek
  • Yerel ve uluslararası alanda atölyeler, seminerler, eğitim kursları gerçekleştirmek
  • Yerel ve uluslararası işbirliği programları kapsamında ortaklıklar kurmak
  • Gösteri Sanatları alanında (performans, sahne sanatları, görsel sanatlar) sanatsal üretimler gerçekleştirmek
  • Dezavatajlı gençlik gruplarını desteklemek için eğitimler, atölyeler, dayanışma ve sosyal diyalog etkinlikleri düzenlemek
  • Sanat okur yazarlığını artıracak etkinlikler düzenlemek
  • Dezavantajlı gençlik gruplarının kültürel alana erişimini kolaylaştırmak.
iş birlikleri