a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Homo Ludens -Oynayan İnsan

Atölye Hakkında

Kültür ve Tiyatro Araştırmaları Derneği (CULTHEATER) derneği olarak gençlerin kültürel alana erişimi/katılımı ve kültürel eğitim yoluyla gençlerin güçlendirilmesi amacıyla lise çağındaki gençlere yönelik yürüttüğümüz “Homo Ludens-Oynayan İnsan” atölyesi 2018 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Derneğimiz eğitmenlerinden Bilal Akar’ın kolaylaştırıcılığında İstanbul ve İzmir’de farklı tarihlerde gerçekleşen, Augusto Boal’in Ezilenlerin tiyatrosu pedagojisi içerisinde yürütülen ve forum tiyatrosunu esas alan atölyelere yaklaşık 300 genç katılmıştır.  Atölye çalışmaları düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır.

Date