a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Hakkımızda

hakkımızda

CULTHEATER kar amacı gütmeyen, bağımsız, demokratik bir kültür kuruluşudur.

2017 Temmuz ayında İstanbul’da faaliyete geçen Cultheater – Kültür ve Tiyatro Araştırmaları Kolektifi’nin kurucuları arasında deneyimli sivil toplum çalışanları, sanatçılar, eğitmenler, araştırmacılar yer almaktadır.

2017 – 2020 yılları arasında dernek olarak faaliyet gösteren CULTHEATER, çalışmalarını kolektif yapısında devam etmektedir. Amacımız kültürel alanda kapsayıcı projeler yürüterek Türkiye’de sanatın herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamak, düzenlenen atölyelerde, gençler ile beraber sanatsal üretim ve yaratım süreçleri örgütleyecek katılımcı modeller geliştirmektedir. Çalışmalarımızda tiyatro faaliyetinin kültürel eğitim alanında işlevsel bir model olarak ele alınması ve sivil toplum alanı ile kültürel alanı buluşturacak yaratıcı yöntemler ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşılmaktadır.

vizyon

CULTHEATER, kültürel çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir kültürel alan yaratılması için çalışmalarını gerçekleştirir.

CULTHEATER, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 27. maddesinde yer alan “Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir” beyanı esas alır.

CULTHEATER, gençlerin akademik araştırmalar ve sanatsal pratiklerle toplumsal hayatta inisiyatif almalarını desteklerken kültürel çoğulcu, eşitlikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir kültürel alan yaratılması için çalışmalarını gerçekleştirir.

misyon

CULTHEATER, gençlerin kültürler arası diyalog, sosyal içerme anlamında desteklenmelerini ve sanat ve toplum ilişkisinin geliştirilmesini öncelik olarak belirlemektedir.

CULTHEATER kültür ve sanat gerçekleştirilen akademik çalışmaları, ulusal ve uluslararası alanlarda kültürel ve sanatsal işbirlikleri kurmayı, ortak projeler sayesinde karşılıklı öğrenmeyi ve deneyim paylaşımını desteklemektedir.

CULTHEATER, bu hedefler doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda çalışma yürütmektedir;

  • Gençlik, kültür ve sanat konularında akademik araştırmalar yürütmek
  • Yerel ve uluslararası alanda atölyeler, seminerler, eğitim kursları gerçekleştirmek
  • Yerel ve uluslararası işbirliği programları kapsamında ortaklıklar kurmak
  • Gösteri Sanatları alanında (performans, sahne sanatları, görsel sanatlar) sanatsal üretimler gerçekleştirmek
  • Dezavatajlı gençlik gruplarını desteklemek için eğitimler, atölyeler, dayanışma ve sosyal diyalog etkinlikleri düzenlemek
  • Sanat okur yazarlığını artıracak etkinlikler düzenlemek
  • Dezavantajlı gençlik gruplarının kültürel alana erişimini kolaylaştırmak.
iş birlikleri