a

All ideas streamlined into a single flow of creativity. Smiltė.

LA offices

Projeler

CULTHEATER, aşağıdaki alanlarda kültürel eğitim projeleri yürütmektedir;

Gençlik, sanat ve toplum konularında akademik araştırmalar

Yerel ve küresel alanda atölyeler, seminerler, eğitim kursları

Gösteri Sanatları alanında (performans, sahne sanatları, görsel sanatlar) sanatsal üretimler

Dezavatajlı gençlik gruplarını desteklemek için eğitimler, atölyeler, dayanışma ve sosyal diyalog etkinlikleri

Sanat okur yazarlığını artıracak etkinlikler

Dezavantajlı gençlik gruplarının kültür ve sanata erişimini önceleyen savunuculuk faaliyetleri